افتخارات ما
  • اخذ گواهی HACCP از گلوبال کیوسرت آلمان پس از پیاده سازی موفق استاندارد در سردخانه و بسته بندی این استاندارد ایمنی و بهداشت محصول را تضمین می کند
نوشته ها
شبکه های اجتماعی

گالری

.03.33 گالری گالری 03
گالری گالری WhatsApp Image 2020 01 15 at 21
گالری گالری WhatsApp Image 2020 01 15 at 21
گالری گالری WhatsApp Image 2020 01 15 at 21
گالری گالری WhatsApp Image 2020 02 29 at 23
گالری گالری WhatsApp Image 2020 01 15 at 21
گالری گالری WhatsApp Image 2020 01 15 at 21
گالری گالری WhatsApp Image 2020 02 29 at 23
گالری گالری 3 2
گالری گالری 1
گالری گالری 4
2 (2) گالری گالری 2 2 1 400x371