افتخارات ما
  • اخذ گواهی HACCP از گلوبال کیوسرت آلمان پس از پیاده سازی موفق استاندارد در سردخانه و بسته بندی این استاندارد ایمنی و بهداشت محصول را تضمین می کند
نوشته ها
شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

خرما و سلامت بارداری

دسته بندی

خرما

درباره این پروژه

خرما وسلامت بارداری

آنها این مطالعه را روی ۶۹ زن به مدت ۱۳ ماه انجام دادند و نتایج آن بدین شرح است:
بر اساس مطالعه ای در دانشگاه علوم، مصرف خرما تاثیر زیادی روی زنان باردار، درد آنها هنگام زایمان و پیامدهای پس از زایمان دارد.مصرف خرما برای زایمان به طور قابل توجهی اینداکشن یا القای و تشدید دردهای زایمانی را کاهش داده و روند زایمان را مطلوب تر و عواقب بعدی را کاهش.