ننننننننننننن
به منظور رفاه حال کشاورزان محترم شهرستان بم و روستای همجوار سرویس حمل خرما  ازباغات به سردخانه یه صورت رایگان اماده خدمت رسانی میباسد
بسته بندی خرما
توزیع انواع کارتن وملزومات آن ازقبیل پلاستیک،منگنه،سنجاق منگنه،چسب،دستگاه چسب وغیره…..
33e2a2f5-55ca-4215-96f3-3fa9eb59486b
انواع سبد باکیفیت ازنوع درجه یک ردجه دو ودرجه 3