Improve digestion

Category

date

About This Project

خواص خرما برای زخم

زخم معده دردی است بسیار زیاد که در قسمت بالایی شکم و سمت چپ می باشد. درد زخم یک ساعت بعد از خوردن غذا و گاهی اوقات در طول شب ایجاد می شود. درد زخم معمولا هنگامی که معده خالی است به وجود می آید اما با خوردن مواد غذایی این درد آزاردهنده از بین می رود. زخم دستگاه گوارش در اثر مصرف داروها، مسمومیت های غذایی، استرس و اضطراب و بیماری های عصبی و روانی ایجاد می شود. به بیماران مبتلا به زخم های گوارشی و زخم معده مصرف نارنج ، سیب، موز، خرما و شیره خرما به شدت توصیه می شود.