تصویر عنوان

بهبود گوارش

درباره این پروژه

خواص خرما برای زخم معده

زخم معده دردی است بسیار زیاد که در قسمت بالایی شکم و سمت چپ می باشد. درد زخم یک ساعت بعد از خوردن غذا و گاهی اوقات در طول شب ایجاد می شود. درد زخم معمولا هنگامی که معده خالی است به وجود می آید اما با خوردن مواد غذایی این درد آزاردهنده از بین می رود. زخم دستگاه گوارش در اثر مصرف داروها، مسمومیت های غذایی، استرس و اضطراب و بیماری های عصبی و روانی ایجاد می شود. به بیماران مبتلا به زخم های گوارشی و زخم معده مصرف نارنج ، سیب، موز، خرما و شیره خرما به شدت توصیه می شود.

تاریخ

فروردین 1399

دسته بندی

خرما